Dogodki Izpostavljeno 

Delovne akcije

Spoštovani, člani, članice,

s članstvom v društvu smo se obvezali, da bomo spoštovali svoje pravice in
dolžnosti, ki smo jih zapisali v ustanovni akt – statut društva.
Med nenapisane dožnosti spada tudi prostovoljno delo pri delovanju in
ustvarjanju pogojev za delo in dejavnosti v društvu.
Zdravstvene razmere nam končno dovoljujejo širšo možnost druženja in
združevanja, zato smo na seji IO društva sprejeli sklep, da bomo vsak 1.
vikend v tekočem mesecu v društvu, organizirali prostovoljne delovne
akcije, v katerih bomo opravljali različna dela za ureditev objektov, vadišč in
okolice društva in s tem zagotavljali dobre pogoje za slehernega člana, za
izvajanje dejavnosti in storitve društva, katere smo si zadali z letnim
programom dela v vsakem letu posebej.
Dokažimo sebi in drugim, da smo pravi člani in se udeležujte prostovoljnih
delovnih akcij.
Delovne akcije bodo potekale vsak 1. vikend v mesecu s pričetkom ob 8.00
ure in bo potekala do najmanj 13.00 ure.

Za vse udeležence bo poskrbljenoza osvežitev in tudi kaj za pod zob.
Za lažjo organizacijo, Vas prosimo, da se prijavite, vsaj en dan, pred
delovno akcijo na el. naslov društva info@kd-zagorje.si ali s sporočilom na
telefonsko številko 040-212-488.

Podobni prispevki